Velkommen til Norsk Bolig- og Byplanforening

Her kan du enkelt melde deg inn som personlig medlem, og betale kontingent som del av prosessen.

Medlem
Ønsker medlemskap i:
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.